VN Products

Sản Phẩm

Hệ thống tủ điện công nghiệp

Quatec sản xuất các loại tủ điện công nghiệp như: Tủ máy cắt trung thế, tủ điều khiển MCC, ACC, ...
đọc thêm

Tủ điều khiển plc

Quatec thiết kế và sản xuất các loại tủ plc phục vụ các nhà máy công nghiệp, dây truyền sản ...
đọc thêm

CUNG CẤP THIẾT BỊ ĐIỆN, TỰ ĐỘNG HÓA

sản xuất tủ điện công nghiệp như: Tủ máy cắt trung thế, tủ điều khiển MCC, ACC, MDB, LCB, tủ ...
đọc thêm

Thiết bị đo lường, điều khiển, giám sát, tự động hoá

Cung cấp tích hợp hệ thống điều khiên quá trình sản xuất , tủ PLC, hệ thống DCS, SCADA,… Phân ...
đọc thêm

Explore the group…

Bê Tông Chịu Nhiệt

Dịch Vụ Chịu Nhiệt

Điện và Tự Động Hoá

Dịch Vụ Công Nghiệp