VN Products

Sản Phẩm

Hệ thống tủ điện công nghiệp

Quatec sản xuất các loại tủ điện công nghiệp như: Tủ máy cắt trung thế, tủ điều khiển MCC, ACC, ...

Tủ điều khiển plc

Quatec thiết kế và sản xuất các loại tủ plc phục vụ các nhà máy công nghiệp, dây truyền sản ...

CUNG CẤP THIẾT BỊ ĐIỆN, TỰ ĐỘNG HÓA

sản xuất tủ điện công nghiệp như: Tủ máy cắt trung thế, tủ điều khiển MCC, ACC, MDB, LCB, tủ ...

Thiết bị đo lường, điều khiển, giám sát, tự động hoá

Cung cấp tích hợp hệ thống điều khiên quá trình sản xuất , tủ PLC, hệ thống DCS, SCADA,… Phân ...

Explore the group…

Bê Tông Chịu Nhiệt

Dịch Vụ Chịu Nhiệt

Điện và Tự Động Hoá

Dịch Vụ Công Nghiệp