Archives for quatec-news-vn

Quatec hoàn thành việệc lắp đặt hệ thống điện tự động tại cảng Vissai Nghệ An

Năm 2017 Công ty Quatec đã hoàn thành việc lắp đặt thí nghiệm và chạy thử bàn giao thành công hệ thống điện tự động tại cảng Vissai Nghi Thiết Nghệ An. Công trình hoàn thành đúng tiến độ đảm bảo an toàn và hiệu quả cho chủ đầu tư là Tập Đoàn Xi Măng The Vissai .

 

    

Read more