Dự án EPC hệ thống điện điều khiển tại cảng Vissai Quy Nhơn

Năm 2017 Công ty Quatec đã hoàn thành dự án EPC hệ thống điện điều khiển trạm đóng bao xi măng và chạy thử bàn giao thành công hệ thống điện tự động tại cảng Vissai Quy Nhơn tỉnh Bình Định. Công trình hoàn thành đúng tiến độ đảm bảo an toàn và hiệu quả cho chủ đầu tư là Tập Đoàn Xi Măng The Vissai .