thiết kế hệ thống điện, tự động hóa

Thiết kế, cung cấp thiết bị, lắp đặt hệ thống thiết bị điện, đo lường, điều khiển, tự động hoá (Tích hợp hệ thống đo lường, điều khiển, tự động hóa) trong các lĩnh vực như:
Xi măng, Nhiệt điện, Thép, Chế biến than và khoáng sản, Chế biến thức ăn gia súc.
Thiết kế theo tiêu chuẩn IEC (Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế).
Thiết kế theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN).