Thiết kế-cung cấp-lắp đặt hệ thống điện tự động hóa tại Cảng xuất xi măng Hạ Long

Công ty Cổ phần Quatec đã hoàn thành dự án xuất xi măng tại cảng Xi măng Hạ Long tỉnh Quảng Ninh.