Thiết bị đo lường, điều khiển, giám sát, tự động hoá

  • Cung cấp tích hợp hệ thống điều khiên quá trình sản xuất , tủ PLC, hệ thống DCS, SCADA,…
  • Phân phối thiết bị điện trạm biến áp, thiết bị đo lường, cáp điện động lực, cáp điều khiển, hệ thống thang máng cáp, tiếp địa, chống sét,…