Tủ điều khiển plc

Quatec thiết kế và sản xuất các loại tủ plc phục vụ các nhà máy công nghiệp, dây truyền sản xuất của khách hàng