Hệ thống tủ điện công nghiệp

Quatec sản xuất các loại tủ điện công nghiệp như: Tủ máy cắt trung thế, tủ điều khiển MCC, ACC, MDB, LCB, tủ biến tần, tủ khởi động mềm,