VN Projects

Dự án

Thay hộp giảm tốc 110 tấn tại Vicem Bút Sơn

Ngày 1 tháng 9 năm 2020 Công ty Mis hoàn thành dự án thay mới hộp giảm tốc cho máy ...

Thay mới băng đa lò tại YTL Fico Tây Ninh

Tháng 8 năm 2020 Công ty MIS đã hoàn thành dự án thay thế vỏ lò vành băng đa tại ...

Dự án nhà máy bê tông chịu nhiệt Burwitz

Tháng 7 năm 2020 Công ty MIS đã hoàn thành dự án và đưa vào vận hành Dây truyền 2 ...

cải tạo Xi măng Luks Tp Huế

Quý 3 năm 2019, Công ty MIS vinh dự được lựa chọn là nhà thầu thực hiện dự án cải ...

cung cấp cải tạo hệ thống cooler tại Vicem Bỉm Sơn

Quý 3 năm 2019, MIS vinh dự được lựa chọn là đơn vị cung cấp dịch vụ cải tạo trọn ...

Dự án tại Insee Việt Nam

Đầu năm 2019, MIS vinh dự được lựa chọn thực hiện dự án cải tạo lớn tại Xi măng Insee ...

Explore the group…

Bê Tông Chịu Nhiệt

Dịch Vụ Chịu Nhiệt

Điện và Tự Động Hoá

Dịch Vụ Công Nghiệp