VN Projects

Dự án

Dự án tại Insee Việt Nam

Đầu năm 2019, MIS vinh dự được lựa chọn thực hiện dự án cải tạo lớn tại Xi măng Insee ...
đọc thêm

Dự án EPC hệ thống đóng bao tại xi măng cẩm phả

Năm 2018 Công ty MIS thực hiện dự án EPC hệ thống trạm đóng bao xi măng tại Nhà máy ...
đọc thêm

chế tạo, lắp đặt dây truyền 2 nhà máy bê tông chịu nhiệt Burwitz

Năm 2019 MIS thực hiện dự án tại khu công nghiệp Đại An thành phố Hải Dương ...
đọc thêm

Chế tạo, lắp đặt cải tạo các hệ thống Xi măng Vicem Bỉm Sơn

Trong năm 2019, Công ty MIS đã cung cấp và lắp đặt hoàn thiện một số hệ thống mới tại ...
đọc thêm

cải tạo Xi măng Luks Tp Huế

Quý 3 năm 2019, Công ty MIS vinh dự được lựa chọn là nhà thầu thực hiện dự án cải ...
đọc thêm

cung cấp cải tạo hệ thống cooler tại Vicem Bỉm Sơn

Quý 3 năm 2019, MIS vinh dự được lựa chọn là đơn vị cung cấp dịch vụ cải tạo trọn ...
đọc thêm

Explore the group…

Bê Tông Chịu Nhiệt

Dịch Vụ Chịu Nhiệt

Điện và Tự Động Hoá

Dịch Vụ Công Nghiệp