VN Projects

Dự án

thực hiện dự án cung cấp hệ thống xuất xi măng rời tại Xi măng Vicem Hạ Long

Công ty MIS đang thi công lắp đặt hoàn thiện hệ thống xuất xi măng rời tại cảng nhà máy ...
đọc thêm

Dự án EPC hệ thống đóng bao tại xi măng cẩm phả

Công ty MIS thực hiện dự án EPC hệ thống trạm đóng bao xi măng tại Nhà máy Xi măng ...
đọc thêm

Dự án chế tạo, lắp đặt dây truyền 2 nhà máy bê tông chịu nhiệt Burwitz

Công ty MIS đang thực hiện dự án theo hình thức PC tại khu công nghiệp Đại An thành phố ...
đọc thêm

Chế tạo, lắp đặt hệ thống làm kín đầu lò cho Xi măng Vicem Bỉm Sơn

Công ty MIS đã cung cấp và lắp đặt hoàn thiện hệ thống làm kín khí đầu lò tại Xi ...
đọc thêm

Chế tạo, lắp đặt cyclone mở rộng tại Xi măng Thành Công Hải Dương

Công ty MIS đã hoàn thành dự án nâng cấp cải tạo mở rộng Cyclone C1 tại Xi măng Thành ...
đọc thêm

lắp đặt nhà máy tuyển đồng Tả Phời

Năm 2017 Công ty MIS đã ký hợp đồng thực hiện dự án lắp đặt nhà máy tuyển đồng Tả Phời - TKV tại tỉnh ...
đọc thêm

Explore the group…

Bê Tông Chịu Nhiệt

Dịch Vụ Chịu Nhiệt

Điện và Tự Động Hoá

Dịch Vụ Công Nghiệp