MIS Energy cung cấp dịch vụ cho nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam và Đông Nam Á. Với đội ngũ kỹ sư gồm những người có kinh nghiệm và uy tín cao trong lĩnh vực chuyên sâu của họ,…