Thay mới băng đa lò tại YTL Fico Tây Ninh

Tháng 8 năm 2020 Công ty MIS đã hoàn thành dự án thay thế vỏ lò vành băng đa tại XM Fico YTL Tây Ninh. Để đạt được kết quả này, Chúng tôi đã huy động các công nhân kỹ thuật lành nghề, cẩu 450 tấn cùng các thiết bị chuyên dụng. Sau 8 ngày làm việc nghiêm túc chúng tôi đã bàn giao lò cho chủ đầu tư tuyệt đối an toàn và đạt chất lượng đề ra.