Tháng 7 năm 2020 Công ty MIS đã hoàn thành dự án và đưa vào vận hành Dây truyền 2 nhà máy bê tông chịu nhiệt Burwitz tại khu công nghiệp Đại An thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương