cải tạo Xi măng Luks Tp Huế

Quý 3 năm 2019, Công ty MIS vinh dự được lựa chọn là nhà thầu thực hiện dự án cải tạo trọn gói tại Nhà máy xi măng Luks Tp Huế. Các hạng mục công việc

  • chế tạo tháo lắp hệ thống cyclone C1
  • chế tạo tháo lắp hệ thống cyclone C5
  • chế tạo tháo lắp hệ thống canxiner
  • chế tạo tháo lắp hệ thống buồng cấp liệu
  • chế tạo các hệ thống ống gió, ống chút và kết cấu liên quan
  • cung cấp và thi công trọn gói vật liệu chịu lửa