Quý 3 năm 2019, Công ty MIS vinh dự được lựa chọn là nhà thầu thực hiện dự án cải tạo trọn gói tại Nhà máy xi măng Luks Tp Huế. Các hạng mục công việc chế tạo tháo lắp…