cung cấp cải tạo hệ thống cooler tại Vicem Bỉm Sơn

Quý 3 năm 2019, MIS vinh dự được lựa chọn là đơn vị cung cấp dịch vụ cải tạo trọn gói hệ thống cooler mới tại Vicem Bỉm Sơn.

Phạm vi công việc bao gồm:

  • cung cấp thiết bị (Hệ khung dầm, hệ thống ghi tĩnh mới, ghi động mới, thiết bị phân chia gió làm mát, hệ thống điện điều khiển, súng bắn khí và phụ kiện trọn bộ đi kèm)
  • dịch vụ tháo dỡ, lắp đặt, chạy thử máy làm nguội Clinker

Tổng thời gian thực hiện an toàn tuyệt đối trong vòng 25 ngày.

Một số hình ảnh tiêu biểu trong quá trình thi công: