Quý 3 năm 2019, MIS vinh dự được lựa chọn là đơn vị cung cấp dịch vụ cải tạo trọn gói hệ thống cooler mới tại Vicem Bỉm Sơn. Phạm vi công việc bao gồm: cung cấp thiết bị (Hệ…