Tháng 5/2019, Công ty MIS đã cung cấp và lắp đặt hoàn thiện một số hệ thống mới tại Xi măng Vicem Bỉm Sơn an toàn đúng ký thuật. chế tạo và lắp đặt 4 hệ thống làm kín lò…