Đầu năm 2019, MIS vinh dự được lựa chọn thực hiện dự án cải tạo lớn tại Xi măng Insee Việt Nam. Trong dự án này chúng tôi đã thực hiện: Thay thế 2 m vỏ lò quay đầu vào…