MIS thực hiện thay vành băng đa tại Vicem Hà Tiên

Công ty CP Dịch vụ Công nghiệp MIS thực hiện gia công chế tạo giá đỡ lò con, thay thế vành băng đa và vỏ lò tại Lò 1 XM Vicem Hà Tiên.

  • Cung cấp và lắp đặt giá đỡ lò con
  • Thay thế mới vỏ lò
  • Thay thế mới vành băng đa

Dự án diễn ra từ 28/3/2019