MIS thực hiện dự án tại XM INSEE VIETNAM T3/2019

Công ty CP Dịch vụ Công nghiệp MIS thực hiện gia công chế tạo và lắp đặt cải tạo tại nhà máy xi măng Insee Việt Nam.

  • Cải tạo tháp sấy C1 và C5
  • Cải tạo mới lò quay
  • Lắp đặt hệ thống làm kín đầu lò