MIS cung cấp băng gầu DUNLOP cho Xi Măng Vicem Bút Sơn

MIS cung cấp hệ thống băng gầu tải cấp liệu tại Nhà máy Xi Măng Vicem Bút Sơn Hà Nam