thực hiện dự án cung cấp hệ thống xuất xi măng rời tại Xi măng Vicem Hạ Long

Công ty MIS đang thi công lắp đặt hoàn thiện hệ thống xuất xi măng rời tại cảng nhà máy xi măng Vicem Hạ Long