MIS sửa chữa tại xi măng Hệ dưỡng

Công ty MIS hoàn thành sửa chữa thường xuyên tại xi măng Hệ Dưỡng tháng 12 năm 2017 đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng