Dự án EPC hệ thống đóng bao tại xi măng cẩm phả

Công ty MIS thực hiện dự án EPC hệ thống trạm đóng bao xi măng tại Nhà máy Xi măng Cẩm Phả Quảng Ninh