Dự án EPC hệ thống đóng bao tại xi măng cẩm phả

Năm 2018 Công ty MIS thực hiện dự án EPC hệ thống trạm đóng bao xi măng tại Nhà máy Xi măng Cẩm Phả Quảng Ninh. Công trình được đưa vào vận hành an toàn đúng tiến độ.

  • Hệ thống máy đóng bao của Hãng Haver Boeker Germany
  • Hệ thống sàng rung của Hãng Haver Boeker
  • Các hệ thống còn lại được thực hiện bởi MIS tại Việt Nam