chế tạo, lắp đặt dây truyền 2 nhà máy bê tông chịu nhiệt Burwitz

Năm 2019 MIS thực hiện dự án tại khu công nghiệp Đại An thành phố Hải Dương