Dự án chế tạo, lắp đặt dây truyền 2 nhà máy bê tông chịu nhiệt Burwitz

Công ty MIS đang thực hiện dự án theo hình thức PC tại khu công nghiệp Đại An thành phố Hải Dương