Sản phẩm của Babcock Power

Công ty MIS hợp tác với Babcock Power một thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực công nghiệp nhiệt điện. Chúng tôi sẽ đáp ứng tốt nhất mọi yêu cầu của khách hàng trong việc cung cấp các thiết bị thay thế trong quá trình sửa chữa nâng cấp nhà máy.

International Contacts