Sản phẩm cơ khí

Các sản phẩm  được chế tạo tại nhà máy cơ khí của MIS tại KM 70 QL 5 huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, Việt Nam