Hệ thống băng tải vận chuyển

Được sự hỗ trợ và chuyển giao về mặt kỹ thuật từ FENNER-DUNLOP HÀ LAN. Công ty MIS có khả năng thiết kế, chế tạo và lắp đặt hoàn thiện các hệ thống băng tải vận chuyển tại các nhà máy công nghiệp. Hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Các chuyên gia kỹ thuật sẽ làm việc với bạn.