thiết bị trong dây truyền sản xuất

Công ty MIS hợp tác với các đối tác cung cấp thiết bị, chế tạo và lắp đặt các thiết bị phụ trợ thay thế của các dây truyền sản xuất xi măng.
– Chúng tôi hợp tác với Antech Việt Nam cung cấp các máy đóng bao hiện đại nhất của hãng Haver & Boecker cũng như các thiết bị khác đến với khách hàng.