Cung cấp vành băng đa, vỏ lò

Hiện tại MIS là đối tác với FSLSmith Việt Nam cung cấp các thiết bị và dịch vụ thay thế chuyên nghiệp cho các nhà máy Xi măng như: Vành băng đa, khoanh lò, hệ thống Ghi làm mát, Cải tạo tháp trao đổi nhiệt.