băng tải ống của Yamamoto

Chúng tôi cung cấp các hệ thống băng tải xích ống của Yamamoto Japan. Sản phẩm của chúng tôi đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng cần vận chuyển các loại nguyên liệu cho dây chuyền sản xuất yêu cầu tự động hóa cao và không gây ô nhiễm môi trường.