Chế tạo, lắp đặt cyclone mở rộng tại Xi măng Thành Công Hải Dương

Công ty MIS đã hoàn thành dự án nâng cấp cải tạo mở rộng Cyclone C1 tại Xi măng Thành Công Hải Dương. Công trình hoàn thành an toàn đúng tiến độ và đảm bảo kỹ thuật tốt.