Chế tạo, lắp đặt hệ thống làm kín đầu lò cho Xi măng Vicem Bỉm Sơn

Công ty MIS đã cung cấp và lắp đặt hoàn thiện hệ thống làm kín khí đầu lò tại Xi măng Vicem Bỉm Sơn an toàn đúng ký thuật.