Mis bàn giao băng gầu cấp liệu Dunlop cho Xi măng Vissai hà nam

11/1/2018 Công ty MIS bàn giao lô hàng bang gầu nhập khẩu từ Hà Lan, đáp ứng tiến độ sửa chữa nhà máy Vissai Hà Nam