VN Products

Sản phẩm

Bê tông chịu nhiệt

Công ty bê tông chịu lửa Burwitz đang sản xuất tại khu Công nghiệp Đại An thành phố Hải Dương ...

Neo thép chịu nhiệt

BRC cung cấp và chế tạo các chủng loại neo thép chịu nhiệt, lưới thép chịu nhiệt đáp ứng mọi ...

Vật liệu bảo ôn, cách nhiệt

BRC Cung cấp các loại vật tư bảo ôn, cách nhiệt theo yêu cầu kỹ thuật của các ngành công ...

Explore the group…

Bê Tông Chịu Nhiệt

Dịch Vụ Chịu Nhiệt

Điện và Tự Động Hoá

Dịch Vụ Công Nghiệp