Nhà máy phân đạm tại Brunei

Công ty Burwitz hiện đang bước vào giai đoạn sấy vật liệu chịu nhiệt tại dự án nhà máy sx phân đạm tại Brunei.