Dự án với đối tác Kirchner ITALIA

Burwitz thực hiện dự án thi công, sấy vật liệu chịu nhiệt xuất khẩu đi IRAC cho Tập đoàn KIRCHNER ITALIA. Dự án hoàn thành tháng 12 năm 2019