Dự án cải tạo tại Xi Măng INSEE VIỆT NAM

Burwitz vinh dự được lựa chọn là nhà thầu cung cấp bê tông chịu nhiệt, dịch vụ thi công cho dự án cải tạo nâng cấp công suất tại Nhà máy xi măng INSEE VIỆT NAM. Thời gian thực hiện dự án trong tháng 3 năm 2019