Dự án mới Xi măng Tân Thắng 5000 T/D

Burwitz hợp tác với Refratecnik cung cấp và thi công vật liệu chịu lửa cho dự án Xi Măng Tân Thắng. Dự án được triển khai thi công từ tháng 6/2019.