Dự án lò cao thép hòa phát

Công ty Burwitz Việt Nam đã ký hợp đồng với Danieli Corus Hà Lan thi công toàn bộ dự án xây mới lò cao mở rộng tại khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát huyện Kinh Môn tỉnh Hải Dương. Công trình dự kiến thi công đầu tháng 3/2018.