thông tin hoạt động

Công ty Burwitz liên doanh với Refratecnik CHLB Đức cung cấp vật liệu chịu lửa và thi công cho dự án Xi măng Tân Thắng tại Quỳnh Lưu Nghệ An từ tháng 3 năm 2019