Nhiệt Điện Thái Bình II

Cung cấp và thi công vật liệu chịu lửa cho lò hơi 2×600 MW tại dự án Nhiệt Điện Thái Bình 2. Hoàn thanh tháng 4 năm 2017.