Xi Măng Vissai Hà Nam

Cung cấp và thi công 3.000 tấn vật liệu chịu lửa tại dự án Xi Măng Vissai Hà Nam lò 3000 tấn/ngày. Hoàn thành năm 2014.