Xi Măng Vissai Đô Lương

Cung cấp và thi công 4.000 tấn vật liệu chịu lửa tại dự án Xi Măng Vissai Đô Lương tỉnh Nghệ An lò 6.000 tấn/ngày. Hoàn thanh tháng 11 năm 2016.