Dự án lọc dầu Kabalar

Cung cấp và thi công phun hơn 1000 tấn vật liệu chịu nhiệt và sấy các cấu kiện bê tông chịu nhiệt cho Dự án lọc dầu Kabalar, xuất khẩu đi Irac với đối tác Kricner Italia. Hoàn thành năm 2016.