Nhà máy kính nổi Kulalumpua Malaysia

Cung cấp và thi công sửa nhà máy kính nổi tại Kulalumpua Malaysia với đối tác Lizmontagent Bồ Đào Nha năm 2016.