Nhiệt Điện Uông bí

Cung cấp và thi công 500 tấn vật liệu chịu nhiệt tại dự án Nhiệt Điện Uông bí Quảng Ninh lò 2×300 MW vào năm 2007