VN News

Tin tức

Công ty Burtech ký hợp đồng liên danh với Refratecnik Germany thực hiện thi công phần việc thi công vật liệu chịu lửa tại Dự án Xi măng Tân Thắng tại Huyện Quỳnh Lưu Nghệ An.

Dự án được thiết kế và cung cấp thiết bị bởi hãng FL Smidth Đan Mạch. Công việc dự kiến bắt đầu vào tháng 5 năm 2019 và kết thúc sau 4 tháng thi công.

Explore the group…

Bê Tông Chịu Nhiệt

Dịch Vụ Chịu Nhiệt

Điện và Tự Động Hoá

Dịch Vụ Công Nghiệp Cơ Khí