Dự án Xi Măng Công Thanh

Thi công 8.000 tấn vật liệu chịu lửa tại Dự án Xi Măng Công Thanh lò 11.500 tấn/ngày sử dụng công nghệ của Polysious Đức. Hoàn thành tháng 10 năm 2015.