Thi công bắc giáo và sửa chữa lò hơi số 1 tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng Hà Tĩnh

Công ty Burtech tiếp tục thi công bắc giáo và sửa chữa lò hơi số 1 tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng Hà Tĩnh, công suất 600 MW.